Sosyal PoltikaTeori, Politika ve Uygulamalar

Abdulkadir Develi

Responsive image
FİYAT
ÜCRETSİZ
YAZAR
Abdulkadir Develi
TARİH
2020-01-29
ISBN
6057858207
DİL
TÜRK
DOSYA FORMATI
11,63 MB
BİÇİM
FB2 EPUB PDF

KİTAP AÇIKLAMASI

Küreselleşme ile birlikte gelir dağılımındaki adaletsizliğin, işsizliğin ve yoksulluğun artması sosyal ve ekonomik açıdan derinleşen bir sorun haline gelmiştir. Sosyalpolitika kapsamında, toplumun bütününe yönelik olarak sosyal koruma sağlama amacıyla gerçekleştirilen sosyal yardım, sosyal hizmet ve sosyal güvenlik uygulamaları hemen hemen her ülkede karşımıza çıkmaktadır.Sosyal politikanın söz konusu sorunlara yönelik bir çözüm arayışı, gündelik hayatın her alanında yer almaktadır. Başta sosyal yardımlar olmak üzere eğitim, sağlık, istihdam ve barınmaya yönelik olarak uygulanan tüm sosyal politikalar, bireylerin insan onuruna yaraşır şekilde hayatlarını sürdürebilmelerini hedeflemektedir. Sosyal politikalar aracılığıyla tesis edilen daha adil bir gelir dağılımı, değişen koşullara bireylerin ve toplumların daha hızlı ayak uydurmasını sağlamaya yönelik uygulamaları içermektedir.Sosyal politikanın güncel konjonktürdeki önemine binaen Sosyal Politika isimli bu eser, farklı dallarda uzmanlaşmış birçok akademisyenin katkılarıyla hazırlanmıştır. Çalışma kapsamındaki bölümlerin olabildiğince güncel olmasına ve sadeliğine özen gösterilerek, akademik bir dille ele alınmaya çalışılmıştır.Sosyal politika konu başlıklarından birçoğunu kapsamı içine alan ve literatürdeki büyük bir eksikliği kapatan ve özgün bir çalışma niteliği taşıyan bu eserde, temel sosyal politika konularına ve sorunlarına betimsel ve eleştirel bir bakış açısı sunmaktadır.Bu kitap, sosyal politika alanının multidisipliner bir bilim dalı olması sebebiyle; çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, iktisat, sosyoloji ve sosyal hizmet gibi birçok alanda öğrencilerin, akademisyenlerin ve sosyal politika uygulayıcılarının yararlanabileceği temel bir kaynak haline gelmiş ve siz değerli okuyucuların beğenisine sunulmuştur. İÇİNDEKİLERSosyal Politikaya Giriş: Tarihsel ve Eleştirel Bir ÇerçeveDoç. Dr. Emrah AKBAŞ Refah Devletinin Doğuşu ve GelişimiDr. Sema BÖLÜKBAŞ Sosyal Politika ve Sosyal Hizmet İlişkisiDr. Öğretim Üyesi Dilara Ustabaşı GÜNDÜZ Gelir Dağılımı ve Sosyal YardımlarProf. Dr. Erdal Tanas KARAGÖL & Arş. Gör. Esat İPEK Yoksullukla Mücadelede Sosyal Yardımlar ve Hedefleme MekanizmalarıProf. Dr. Erdal Tanas KARAGÖL & Arş. Gör. Didem KOCA Sosyal Politika ve İstihdamProf. Dr. Tekin AKGEYİK Sosyal Politika ve KadınDoç. Dr. Hatice ALTUNOK Sosyal Politika ve GöçDr. Öğr. Üyesi Ali Zafer SAĞIROĞLU Kentleşme ve Sosyal PolitikaDoç. Dr. Abdülkadir DEVELİ & Emirhan EMİROĞLU Uluslararası Sosyal PolitikaDoç. Dr. Abdülkadir DEVELİ & Esma Seda KAVALALI Güncel Bir Sosyal Politika Problemi: Endüstri 4.0 ve İşgücü Beceri İhtiyaçlarında DönüşümlerDr. Öğr. Üyesi Volkan IŞIK 

...ulamalar. Bu makale Abdulkadir Develi - Sosyal Poltika Teori, Politika ve Uygulamalar kitabı için hazırlanmış bir tanıtım yazısıdır ... Sosyal Poltika Teori, Politika ve Uygulamalar - Abdulkadir... ... . Didem KOCA Sosyal Politika ve İstihdam Prof. Post-Modern Yaklaşım ve Sosyal Politika. Sosyal Politika: Kuramlar ve Uygulamalar, Ankara: Siyasal. Teori & İstihdam, Faiz ve Paranın Genel Teorisi, İstanbul: Kalkedon. Refah Devletinin Doğuşu ve Gelişimi Dr. Sema Bölükbaş. Sosyal Politika ve Sosyal Hizmet İlişkisi Dr. Öğretim Üyesi Dilara Ustabaşı Gündüz. Sosyal Politika ve Kadın Do ... Vize+Final - Sosyal Politika Ders Notları | Aöf Dersleri... ... . Sema Bölükbaş. Sosyal Politika ve Sosyal Hizmet İlişkisi Dr. Öğretim Üyesi Dilara Ustabaşı Gündüz. Sosyal Politika ve Kadın Doç. Sosyal Politika ve Sosyal Hizmet İlişkisi Dr. Öğretim Üyesi Dilara Ustabaşı Gündüz. Modern Konjonktür Teorileri. 20.25 22.5. Refah Devletinin Doğuşu ve Gelişimi Dr. Sema Bölükbaş. Sosyal Politika ve Sosyal Hizmet İlişkisi Dr. Öğretim Üyesi Dilara Ustabaşı Gündüz. Sosyal Politika ve Kadın Doç. Refah Devletinin Doğuşu ve Gelişimi Dr. Sema Bölükbaş. Sosyal Politika ve Sosyal Hizmet İlişkisi Dr. Öğretim Üyesi Dilara Ustabaşı Gündüz. Sosyal Politika ve Kadın Doç....