İmam-ı Azam Ebû Hanîfeve Onun Fıkhu’l-Ekber, Fıkhu’l-Ebsat el-Âlim ve’l-Müteallim el-Vasiyye ve Risaletü Ebî Hanîfe Adlı Eserlerinin Tercümesi

Responsive image
FİYAT
ÜCRETSİZ
YAZAR
TARİH
2020-02-27
ISBN
6054495870
DİL
TÜRK
DOSYA FORMATI
9,48 MB
BİÇİM
FB2 EPUB PDF

KİTAP AÇIKLAMASI

İslam’ın yayılmasında ve medeniyetleşme sürecine büyük katkıda bulunan âlimlerden birisi de İmam-ı Azam Ebû Hanîfe’dir (ö. 150/767). Hanefî mezhebinin kurucusu olan İmam-ı Azam Ebû Hanîfe aynı zamanda Sünni ekolün ilk temellerini atmıştır. Onun günümüze kadar ulaşan meşhur beş eseri Hanefî mezhebinin hem itikadî alanda hem fıkhî alanda temel kaynak olma özelliğini taşır. Özellikle onun Fıkhu’l-Ekber eseri Sünnî akîde esaslarını özetler mâhiyettedir.İşbu çalışmada âlimlerin ittifâkı ile İmam-ı Azam Ebû Hanîfe’ye âit olduğu bilinen Fıkhu’l-Ekber, Fıkhu’l-Ebsat, el-Vasiyye, Risâletü Ebî Hanîfe ve el-Âlim ve’l-Müteallim adlı eserlerin ilâhiyat eğitimi alan öğrencilere yönelik sadeleştirilmiş çevirisi yapılmıştır. Arapça cümle veya paragrafın altında Türkçesini görebileceğiniz işbu eser, İslam tarihinin erken dönemlerinde gündeme gelen İslam İnanç Esasları kâidelerini öğrenmenize vesile olacaktır

...khu'l-Ebsat el-Alim ve'l-Müteallim el-Vasiyye ve Risaletü Ebi Hanife Adlı Eserlerinin Tercümesi - Ali Yıldız Musahan ... Imami Azamin Bes Eseri - El - Alim Vel Mütellim El - Fikhul - Ebsat... ... . de İmam-ı Azam Ebû Hanîfe'dir (ö. 150/767). ...el-Alim ve'l-Müteallim el-Vasiyye ve Risaletü Ebi Hanife Adlı Eserlerinin Tercümesi. ile İmam-ı Azam Ebû Hanîfe'ye âit olduğu bilinen Fıkhu'l-Ekber, Fıkhu'l-Ebsat, el-Vasiyye, Risâletü Ebî... ...el-Alim ve'l-Müteallim el-Vasiyye ve Risaletü Ebi Hanife Adlı Eserlerinin Tercümesi kitabı hakkında bilgileri içeren kitap satış sayfası. kitapları ve Araştırma Yayınları 2020... ...Fıkhu'l-Ekber, Fıkhu'l-Ebsat el-Alim ve'l-Müteallim el-Vasiyye ve Ris ... İmam-ı Azam Ebu Hanife ve Onun Fıkhu'l-Ekber... ... . kitapları ve Araştırma Yayınları 2020... ...Fıkhu'l-Ekber, Fıkhu'l-Ebsat el-Alim ve'l-Müteallim el-Vasiyye ve Risaletü Ebi Hanife Adlı Eserlerinin Tercümesi. birisi de İmam-ı Azam Ebû Hanîfe'dir (ö. 150/767). ...el-Alim ve'l-Müteallim el-Vasiyye ve Risaletü Ebi Hanife Adlı Eserlerinin Tercümesi. ile İmam-ı Azam Ebû Hanîfe'ye âit olduğu bilinen Fıkhu'l-Ekber, Fıkhu'l-Ebsat, el-Vasiyye, Risâletü Ebî... İşbu çalışmada âlimlerin ittifâkı ile İmam-ı Azam Ebû Hanîfe'ye âit olduğu bilinen Fıkhu'l-Ekber, Fıkhu'l-Ebsat, el-Vasiyye, Risâletü Ebî Hanîfe ve el-Âlim ve'l-Müteallim adlı eserlerin ilâhiyat... .....