Medaricu's Salikin / Kur'ani Tasavvufun Esasları (3 Cilt Takım)

İbn Kayyım El-Cevziyye

Responsive image
FİYAT
ÜCRETSİZ
YAZAR
İbn Kayyım El-Cevziyye
TARİH
2019-09-25
ISBN
9755749198
DİL
TÜRK
DOSYA FORMATI
5,18 MB
BİÇİM
FB2 EPUB PDF

KİTAP AÇIKLAMASI

İbn Kayyım el-Cevziyye’nin Medâricu’s-sâlikîn beyne menâzili iyyâke na‘budu ve iyyâke nestaîn adlı bu eseri, inanç meselelerini inceleyen bir kitaptır. Burada şunu belirtmemiz uygun olur ki, günümüzde akîde dinin temel rüknü olmasına rağmen Müslümanların kalbinden silinmeye yüz tutmuştur. İşte bu kitapta, İbn Kayyım el-Cevziyye, Kur’ân’a dayanarak imanın gerçek manalarını ve ibâdetin sağlam esaslarını açıklamaktadır. Zaten kitabın konusu da Kur’ân ayetleri çevresinde dönüp dolaşır. Medâricu’s-Sâlikîn adını verdiği bu kitabını üç ciltte son derece nefis ve açık bir üslûpla kaleme almıştır. “Yalnız sana ibâdet eder ve yalnız senden yardım dileriz.” ayetini birtakım mertebelere ayırmış ve her bir mertebeyi izah ve tarif etmiştir. Muhabbet, havf, recâ, himmet... menzilleri gibi. Ayrıca İbn Kayyım, her bir mertebenin derecesini ve her mertebenin kendi içerisinde ihtivâ ettiği türleri de açıklamıştır. Aynı şekilde sahih akîdeyi destekleyen konular ve kıymetli açıklamaları da buna ilâve etmiştir. Yine İbn Kayyım kitabını gerekli bazı nükte ve hikmetli sözlerle de süslemiş, inanç ile ilgili olarak gerekli gördüğü yerlerde görüş ve fikirlerini de belirtmiştir. Eser bu yönleriyle Kur’an ve sünnete dayalı tasavvufun nasıl olması gerektiğini ortaya koymuştur, diyebiliriz.

...eririz. Medaricu's Salikin / Kur'ani Tasavvufun Esasları (3 Cilt Takım) ... Medaricu's Salikin Kur'ani Tasavvufun Esasları 3 Cilt Takım (Ciltli) İ ... . İbn Kayyım El-Cevziyye / İnsan Yayınları. Daha çok tasavvufa dışarıdan bir kriter yani tasavvufa tasavvuf dışından bir sınır getirme onu Kur'ani kıstaslara dayandırma çabasını dile getiren Selefi bir tasavvuf metnidir. Zaten kitabın konusu da Kur'ân ayetleri çevresinde dönüp dolaşır. Medâricu's-Sâlikîn adını verdiği bu kitabını üç ciltte son derece nefis ve açık bir üslûpla kaleme almıştır. Kargo. Fiyat. MEDARİCU'S SALİKİN Kur'ani Tasavvufun Esasları / 2.ci ... Medaricu's Salikin / Kur'ani Tasavvufun Esasları /3 . Cilt - Yard.Doç. ... . Kargo. Fiyat. MEDARİCU'S SALİKİN Kur'ani Tasavvufun Esasları / 2.cilt. Medâricu's Sâlikîn 'Kur'anî Tasavvufun Esasları' (üç cilt takım). İnb Kayyım El Cevziyye. Satıcı. İbn Kayyim el-Cevziyye. İbn Kayyım el-Cevziyye'nin Medâricu's-Sâlikîn beyne menâzili iyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn adlı bu eseri, inanç meselelerini inceleyen bir kitaptır. 78.38 TL. Zaten kitabın konusu da Kur'ân ayetleri çevresinde dönüp dolaşır. Medâricu's-Sâlikîn adını verdiği bu kitabını üç ciltte son derece nefis ve açık bir üslûpla kaleme almıştır. 78 TL. Zaten kitabın konusu da Kur'ân ayetleri çevresinde dönüp dolaşır. Medâricu's-Sâlikîn adını verdiği bu kitabını üç ciltte son derece nefis ve açık bir üslûpla kaleme almışt...