Türk’ün Soy Kütüğü

Ebul Gazi Bahadır Han

Responsive image
FİYAT
ÜCRETSİZ
YAZAR
Ebul Gazi Bahadır Han
TARİH
2020-02-05
ISBN
6057702579
DİL
TÜRK
DOSYA FORMATI
6,44 MB
BİÇİM
FB2 EPUB PDF

KİTAP AÇIKLAMASI

Ebulgâzi Bahadır Han bu eseri kaleme alırken Reşideddin’in Camiü’t Tevarih adlı eseri, Şerafeddin Yezdî’nin Zafername adlı eseri, Cengiz Han’ın kendisi, oğulları ve torunları hakkında yazılan on sekiz cilt kitaptan yararlandığını kendisi söylemektedir. Biz eserin dünya kütüphanelerindeki önemli nüshaların kopyasını aldık ve eser hakkında kapsamlı bir çalışma yaptık. Çalışmamızla eserin Türk tarihi açısından taşıdığı önemi okuyucularımız ile paylaşmak düşüncesindeyiz. Çalışmamız Giriş bölümü ve Türk’ün Soy Kütüğü bölümü olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Giriş bölümünde Ebulgâzi Bahadır Han’ın hayatı ve Türk’ün Soy Kütüğü (Şecere-i Türk) hakkında kısa bilgiler verilmiştir. Türk’ün Soy Kütüğü (Şecere-i Türk) bölümünde ise eserin Çağatay Türkçesi ile yazılmış metni Türkiye Türkçesine aktarılarak verilmiştir. Eserin metninin Çağatay Türkçesinden Türkiye Türkçesine aktarılmasının hiç de kolay bir iş olmadığını özellikle belirtmek gerekir. Zira yazarın bazı cümleleri düzgün kurmadığı ve ne demek istediği anlaşılmadığı görülmüştür. Bu durumda konunun akışına uygun hareket edilmiştir. Eserde Arapça, Farsça, Moğolca, Türkçe ve başka dillerde çok sayıda özel ad geçmektedir. Arap alfabesinin fonetik değerlerinin yabancı adları okumaya uygun olmadığı bilinmektedir. Bu durumda okunan isimlerin eserde yazılış biçimleri de parantez içinde verilmiştir.

...arlardan sözleri, okurları listeleyebilirsiniz ... Türkün Soy Kütüğü | Katalog ... . Türkçü, Türk soyunun üstünlüğüne inanmıs olan kimsedir. Bu sayfadaki çalışmalar kanuni haklar ve siteye gelen uyarılar doğrultusunda kaldırılmıştır. Bu kitabın yayını kaldırılmış ve silinmiştir. Onlarca konuda makale veya Türk tarihi hakkında sayısız araştırmayı... Ebulgazi Bahadır Han. Ebulgâzi Bahadır Han bu eseri kaleme alırken Reşideddin'in Camiü't Tevarih adlı eseri, Şerafeddin Yezdî'nin Zafername adlı eseri, Cengiz Han'ın kendisi... Nisan 18, 2020. GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ... Türklerin Soy Kütüğü ... ... Nisan 18, 2020. GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK "soy kütüğü". Rumeli'yi Balkanlar'ı ve Avrupa'yı Türkleştirmek için soyunda ve sopunda hiçbir karışım olmayan Türk ailelerinden oluşan. Anadolu'yu Türk yurdu yapan Oğuz Boylarını iyi anlamamız gerekir. Hepimizin kökü buraya dayanır. Türklerin soy kütüğü. 23.06.2015 00:50 12 ...