Mesnevi-i Manevi Şerhi (12 Cilt Takım)

H. Hüseyin Top

Responsive image
FİYAT
ÜCRETSİZ
YAZAR
H. Hüseyin Top
TARİH
2019-11-29
ISBN
6055959678
DİL
TÜRK
DOSYA FORMATI
7,10 MB
BİÇİM
FB2 EPUB PDF

KİTAP AÇIKLAMASI

“Hâzâ kitâbu Mesnevî vehüve usûlu usûl-i usûlid-dîn.“Bu Mesnevî, dinin asıllarının asıllarının asıllarıdır.”Hz. MevlânâMesnevî’nin, öz halinde, İslâm dîninin bir ifâdesi olduğunu, İslâmî esasları dile getirip izah ettiğini anlatır. Dînin özü Allâh’a imandır. Allah aşkıdır. Aşk ile Allâh’ı sevmek, Allâh’a götüren yolda yürümektir. Mesnevî, bu esasın, bu aşkın kitabıdır; Allah aşkının doyumsuz çağlayanı, eşsiz şelâlesidir. Mesnevî, Kur’ân-ı Kerîm’in ve Allah Rasûlünün mübârek nutuklarından ifâdesi ve îzahıdır.“Kaba kuvvetin, ihtiras ve şehvetin putlaştığı böyle bir çağda, pek çok insan, aşk yolunda yeni rehberler arıyor. Mevlânâ’lar bulmak istiyor. Oysa onun rûhu, Mesnevî beyitleri arasında gezip dolaşıyor. Ancak ne kadar tuhaftır ki, bizim Mevlânâ’mız, en az bizim ülkemizde tanınıyor. Buna da Mesnevî dilinin Farsça, tercüme ve şerhlerinin de eski Türkçe olması bahâne ediliyor. İşte aziz dostum, sevgili yol arkadaşım Hüseyin Dede Efendi, yeni nesli Mevlânâ ile tanıştırmak ve onun fikirlerine âşinâ kılmak için, Yaşayan Türkçe ile yepyeni bir Mesnevî şerhi hazırlıyor. Böylece dil ile ilgili bahâneleri de ortadan kaldırmış oluyor.”Doç. Dr. Emin Işık“Hüseyin Top’un kaleminden çıkan şerh, bu hâliyle birkaç yönden takdîre şayândır. Önce, kendileri şerh zincirinde elden ele geçen bir ışık selinin içinde yol almaktadır. Buna, kaptan kaba boşlama geleneğinin devâmı için ihtiyaç bulunuyor. Şu kadar ki, Hüseyin Top şerhi, bu şerhten önce yapılanları atlamadığı için Ahmed Avni Konuk, Tâhir’ül Mevlevî ve Abdülbâki Gölpınarlı şerhleri – ki bu dolu bir yüzyıl demektir -arasında kurulantarihî sürekliliği sürdürüyor. Şu kadar ki, Hüseyin Top’un şerhi, ileri yıllarda yapılacak “Mesnevî” şerhleri için dikkate değer bir basamak konumunda olacaktır. İkinci olarak, bu şerh, dünü bugüne, bugünlerimizi yarına bağlayacak bir şirâze hükmündedir. Bu topraklarda bin yıl sürmüş ruhî--ma’nevî serüvenimizi ikinci bin yıla taşıyacak iddiasız, fakat Allâh’ın rızâsına mâtuf, müthiş bir adımdır. Nihâyet, onun bu şerhi, saldığı ışık tufanı ile inananların kalplerinde insan--Allah bağlantısı için esaslı bir köprü kurmaktadır. Bu şerh ile artık, Hüseyin Top ismi de himmete ermiş kutlu şârihler arasına katılmış oluyor.” Prof. Dr. Ahmed Güner Sayar

...Mesnevi-i Manevi Şerhi 11. Cilt. 52,00 TL ... Mesnevi-i Manevi Şerhi (12 Cilt Takım) (Ciltli) H. Hüseyin Top ... . Cilt) yorumları ve incelemeleri, kitaptan alıntılar ve sözleri, kitabı okuyanlar ve Mesnevi-i Manevi Şerhi (12. ve onun fikirlerine âşinâ kılmak için, Yaşayan Türkçe ile yepyeni bir Mesnevî şerhi hazırlıyor. Mesnevi'nin Anahtarı. 12,24 TL. Mesnevi (Tam Metin). 54,40 TL. Mesnevi-i Manevi Şerhi (12. Maarif (Sultanü'l-Ulema Bahaeddin Veled)... 34,00 TL. Mesnevi-i Manevi Şerhi 11. ... Mesnevi-i Manevi Şerhi (12 Cilt Takım) / H. Hüseyin Top... - GittiGidiyor ... ... 34,00 TL. Mesnevi-i Manevi Şerhi 11. Cilt. H. Hüseyin Top. "Haza kitabu Mesnevi vehüve usulu usul-i usulid-din. "Bu Mesnevi, dinin asıllarının asıllarının asıllarıdır. ". Hz. Mevlana. 672 TL. İşte aziz dostum, sevgili yol arkadaşım Hüseyin Dede Efendi, yeni nesli Mevlana ile tanıştırmak ve onun fikirlerine aşina kılmak için, Yaşayan Türkçe ile yepyeni bir Mesnevi şerhi hazırlıyor. Etiketler. Mağazaya Soru Sor. Ürün Adı: Mesnevi-i Manevi Şerhi (12 Cilt Takım) (Ciltli)/H. Mağaza: kitapzen. Sorunuzu aşağıdaki alana yazınız. 672 TL. İşte aziz dostum, sevgili yol arkadaşım Hüseyin Dede Efendi, yeni nesli Mevlana ile tanıştırmak ve onun fikirlerine aşina kılmak için, Yaşayan Türkçe ile yepyeni bir Mesnevi şerhi hazırlıyor. H. Hüseyin Top. "Hâzâ kitâbu Mesnevî vehüve usûlu usûl-i usûlid-dîn. "Bu Mesnevî, dinin asıllarının asıllarının asıllarıdır.". Hz. Mevlânâ Mesnevî'nin, öz halinde, İslâm dîninin bir ifâdesi olduğunu... 758.40 TL. İşte aziz dostum, sevgili yol arkadaşım Hüseyin Dede Efendi, yeni nesli Mevlana ile tanıştırmak ve onun fikirlerine aşina kılmak için, Yaşayan Türkçe ile yepyeni bir Mesnevi şerhi... H. Hüseyin Top tarafından kaleme alınan Mesnevi-i Manevi Şerhi 12 Cilt Takım Pdf İndir isimli 8939 sayfadan oluşan kitap; RUMİ YAYINLARI yayınevinin 29/11/2019 Cuma tarihinde ve 1... 748.80 TL. İşte aziz dostum, sevgili yol arkadaşım Hüseyin Dede Efendi, yeni nesli Mevlana ile tanıştırmak ve onun fikirlerine aşina kılmak için, Yaşayan Türkçe ile yepyeni bir Mesnevi şerhi... İşte aziz dostum, sevgili yol arkadaşım Hüseyin Dede Efendi, yeni nesli Mevlana ile tanıştırmak ve onun fikirlerine aşina kılmak için, Yaşayan Türkçe ile yepyeni bir Mesnevi şerhi hazırlıyor....