Tecrid-i SarihSahih-i Buhari Muhtasarı (4 Cilt Kutu)

İmam-ı Buhari

Responsive image
FİYAT
ÜCRETSİZ
YAZAR
İmam-ı Buhari
TARİH
2019-11-05
ISBN
6057916259
DİL
TÜRK
DOSYA FORMATI
12,6 MB
BİÇİM
FB2 EPUB PDF

KİTAP AÇIKLAMASI

Buhârî, halk arasında Sahîh-i Buhârî diye şöhret bulan el-Cami'u's-Sahih adlı eseri 600.000 kadar hadis arasından seçerek 16 yılda meydana getirdiğini, her bir hadisi (veya babı) yazmadan önce mutlaka boy abdesti alarak iki rekât namaz kıldığını söylemiştir. Eserini tamamladıktan sonra onu devrin en büyük hadis otoriteleri olan Ahmed b. Hanbel, Yahya b. Main ve Ali b. el-Medini'ye göstermiştir. Bu âlimlerin hepsi es-Sahih'i beğenmiş, dört hadis hariç içindekilerin sahih olduğuna şehadet etmiştir. Ukayli bu dört hadis hakkında; ‘Son söz Buhârî'nindir. Onlar da sahihtir.’ Demiştir. Buhârî, el-Cami'u's-Sahih'te bir hadisi çeşitli yerlerde değişik isnadlarla tekrar ettiğinden, eserdeki hadislerin yerlerinin eksiksiz tesbit edilmesi kolay olmadığı gibi sahabe ve tâbiin sözleri hariç muallak, mütabi' ve mükerrerlerle birlikte kitapta 9082 rivayetin ve 25.000'den fazla isnad zincirinin bulunması eserden yararlanmayı güçleştirmektedir. Bu güçlüğü gidermek amacıyla erken dönemlerden itibaren muhtelif çalışmalar yapılmış, bunlardan bazılarında tekrarlar ve isnadlar gibi sadece hadis uzmanlarını ilgilendiren hususlar ayıklanmıştır. Bu çalışmaların en önemlilerinden biri de Zebidî’nin et-Tecridü’s-Sarih’i, Sahîh-î Buhârî’nin en meşhur muhtasarlarındandır. 

...mmed İbn İsmail el-Buhari. Buhârî, halk arasında Sahîh-i Buhârî diye şöhret bulan el-Cami'u's-Sahih adlı eseri 600 ... Tecrid-i Sarih Açıklamalı Sahih-i Buhari Muhtasarı (4 Cilt Takım)... ... .000 kadar hadis arasından seçerek 16 yılda meydana getirdiğini... Sahîh-i Buhârî Muhtasarı Tecrîd-i Sarih Tercemesi ve Şerhi: I-III. ciltlerinin Ahmed Naim Efendi tarafından, IV-XII. ciltlerinin Prof. Kâmil Miras tarafından terceme ve şerhi yapılmıştır. Kitapi Katalogları. Katalog Anasayfası. Sahihi Buhari / Tecridi Sarih Muhtasarı (4 Cilt). Yazar. İmam-I Buhari. Çevirmen. Konyalı Mehmed V ... Tecrid-i Sarih Sahih-i Buhari Muhtasarı (4 Cilt Kutu) Midi... - ePttAVM ... . Katalog Anasayfası. Sahihi Buhari / Tecridi Sarih Muhtasarı (4 Cilt). Yazar. İmam-I Buhari. Çevirmen. Konyalı Mehmed Vehbi. Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercemesi ve Şerhi 4. Cilt - Ciltli Kitap. Müellifi : Zeynü'd-din Ahmed b. Ahmed b. Abdi'l-Latifi'z- Zebidi. Mütercimi : Darülfünun Müderrislerinden Ahmed Naim. Sahih-i buhari muhtasarı tecrid-i sarih tercemesi 1. cilt - kitap:2 - cüz:2. Sahihi Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercemesi Birinci Cilt- Cüz:3. Ziynüddin Ahmed b.Ahmed. Some features of this site may not work without it. Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih Birinci bölümde, Buhârî (ö. 256/870)'nin, Yemenli Muhaddis Zebidî (ö. 893/1488)'nin, Tecrid'in ilk üç cildini... 157.50 TL. Bu çalışmaların en önemlilerinden biri de Zebidî'nin et-Tecridü's-Sarih'i, Sahîh-î Buhârî'nin en meşhur muhtasarlarındandır. İmam Buhari. Yayınevi: Çelik. Yayın tarihi: 11/2019. 157.50 TL. Bu çalışmaların en önemlilerinden biri de Zebidî'nin et-Tecridü's-Sarih'i, Sahîh-î Buhârî'nin en meşhur muhtasarlarındandır. 157.50 TL. Bu çalışmaların en önemlilerinden biri de Zebidî'nin et-Tecridü's-Sarih'i, Sahîh-î Buhârî'nin en meşhur muhtasarlarındandır. ...Buhari Muhtasarı (4 Cilt Takım) - Çelik Yayınevi - 9786057916259 - Muhammed İbn İsmail el-Buhari - - Buhârî, halk arasında Sah. Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih (Şamua, Tek Cilt) (Ciltli). 157.50 TL. Bu çalışmaların en önemlilerinden biri de Zebidî'nin et-Tecridü's-Sarih'i, Sahîh-î Buhârî'nin en meşhur muhtasarlarındandır. Ukayli bu dört hadis hakkında; 'Son söz Buhârî'nindir. Bu çalışmaların en önemlilerinden biri de Zebidî'nin et-Tecridü's-Sarih'i, Sahîh-î Buhârî'nin en meşhur muhtasarl...