Türkiye’de Başkanlık Sistemi

Adnan Küçük

Responsive image
FİYAT
ÜCRETSİZ
YAZAR
Adnan Küçük
TARİH
2020-02-25
ISBN
9752500686
DİL
TÜRK
DOSYA FORMATI
12,67 MB
BİÇİM
FB2 EPUB PDF

KİTAP AÇIKLAMASI

Türkiye’de Başkanlık Sistemi başlıklı bu kitap öncelikle saf başkanlık sistemiyle Latin Amerika ve diğer ülkelerde uygulanan kendine özgülükleri ortaya koyuyor. Türkiye’ye ilişkin kapsamlı ve ayrıntılı bölümde Türkiye’nin hükümet sistemi tecrübelerini, parlamenter sistem sırasında yaşanan sorunları tarihî ve hukukî bir perspektiften işleyerek buna karşılık getirilen başkanlık sistemini ayrıntılı biçimde işliyor. Türkiye’nin kendine mahsus, siyasî, sosyal, tarihî, kültürel, teamülî, felsefî özellikleri sebebiyle tercih edilen başkanlık sisteminin zamanla yerleşeceğini değerlendiren Dr. Adnan Küçük, aynı zamanda demokratik bir yönetim açısından getirilen eleştirilere, potansiyel sorunlara değinerek geliştirilmesi gereken taraflara işaret ediyor. Dr. Küçük kitabında ele aldığı kendine özgülükler ve farklı tecrübeler ışığında sistemin ABD’de olduğu gibi ülkemizde de zaman içinde olgunlaşacağını, üstelik partiler rejiminin değişebileceğini, partiler arası ittifaklar sebebiyle ayrışmaların yumuşayarak, uzlaşı kültürünün gelişmesine katkı sağlayabileceğini ileri sürüyor.

...ları siyasi anlamda ilk kez Turgut Özal ta-rafından başlatılmıştır ... PDF Türk Tipi Başkanlık Sistemi Önerisinden Partili ... . Örneğin ABD'de ülke eyaletlere ayrılmışken, İran ve Brezilya gibi ülkeler üniter yapıda Başkanlık sistemi uygulamaktadır. Türkiye'de de sistemin, üniter yapı korunarak getirilmesi düşünülmektedir. Başkanlık sistemi bütün bilinmezleri ve tartışmaları ile konuşulmaya devam ediyor. Başkanlık sistemi tek bir kişinin devleti yönetmesine, hükmetmesine dayalı bir sistemdir. ...bile tek başına iktidarlar döneminde büyük sorunlar yaşadıysak ... Başkanlık Sistemi Nedir? Türkiye'de Başkanlık Sistemi Nasıl Olacak? ... . ...bile tek başına iktidarlar döneminde büyük sorunlar yaşadıysak Başkanlık sisteminin Türkiye'deki tek sonucu diktatörlük olacaktır. Başkanlık sistemi Türkiye'de neden diktatörlük yaratır? Yeni Bir Anayasa'ya Doğru / Ertuğrul Günay [s.124]. Başkanlık Sistemi Türkiye'nin Sorunlarını Çözer mi? / Türkiye'de Başkanlık Sistemi mi? Parlamenter Sistem mi? / Hasan Tunç [s.280]. Başkanlık Sistemi ISBN: 975-6686-79-X © Türkiye Barolar Birli ği Birinci Bask ı: Nisan 2005. Türkiye'de Hükümet Sistemi Değişikliği. Tartışmaları: Olanaklar ve Olas ılıklar Uzerine....