Türkiye’de Başkanlık Sistemi

Adnan Küçük

Responsive image
FİYAT
ÜCRETSİZ
YAZAR
Adnan Küçük
TARİH
2020-02-25
ISBN
9752500686
DİL
TÜRK
DOSYA FORMATI
12,49 MB
BİÇİM
FB2 EPUB PDF

KİTAP AÇIKLAMASI

Türkiye’de Başkanlık Sistemi başlıklı bu kitap öncelikle saf başkanlık sistemiyle Latin Amerika ve diğer ülkelerde uygulanan kendine özgülükleri ortaya koyuyor. Türkiye’ye ilişkin kapsamlı ve ayrıntılı bölümde Türkiye’nin hükümet sistemi tecrübelerini, parlamenter sistem sırasında yaşanan sorunları tarihî ve hukukî bir perspektiften işleyerek buna karşılık getirilen başkanlık sistemini ayrıntılı biçimde işliyor. Türkiye’nin kendine mahsus, siyasî, sosyal, tarihî, kültürel, teamülî, felsefî özellikleri sebebiyle tercih edilen başkanlık sisteminin zamanla yerleşeceğini değerlendiren Dr. Adnan Küçük, aynı zamanda demokratik bir yönetim açısından getirilen eleştirilere, potansiyel sorunlara değinerek geliştirilmesi gereken taraflara işaret ediyor. Dr. Küçük kitabında ele aldığı kendine özgülükler ve farklı tecrübeler ışığında sistemin ABD’de olduğu gibi ülkemizde de zaman içinde olgunlaşacağını, üstelik partiler rejiminin değişebileceğini, partiler arası ittifaklar sebebiyle ayrışmaların yumuşayarak, uzlaşı kültürünün gelişmesine katkı sağlayabileceğini ileri sürüyor.

...dur. [5] (Yarı)başkanlık Sistemi ve Türkiye ... PDF Türk Tipi Başkanlık Sistemi Önerisinden Partili ... . [6] Ersin Kalaycıoğlu, syf:15,Başkanlık Sistemi, Tbby [11] PınarAkçalı, (Yarı)başkanlık Sistemi ve Türkiye. [12] İlber Ortaylı, Yakın Tarihin Gerçekleri. Türkiye'de Başkanlık Sistemi. Devlet Başkanının Görevleri ve Yetkileri. 50'nin üzerinde Evet oyu çıkarsa Anayasa değişecek ve Türkiye'nin yönetim şekli Başkanlık sistemine dönecek. Başkanlık sistemi nedir? Türkiye'nin başk ... Başkanlık Sistemi Nedir? Türkiye'de Başkanlık Sistemi Nasıl Olacak? ... . Başkanlık sistemi nedir? Türkiye'nin başkanlık sistemine bakış açısı nasıldır? Günümüzde bu sistemi en iyi şekilde kullanan ABD başkanlık sistemi ile yönetilmektedir. Başkanlık sistemi nedir? Parlamenter sistemden farkı ne? 16 Nisan Referandumunda kabul edilen 18 maddelik Anayasa değişikliği paketinin tam metni ve madde madde açıklamaları. Başkanlık sistemi, Başkanlık hükümeti sistemi olarak da adlandırılmaktadır. Prof. Ergun Özbudun şöyle tanımlıyor: "Başkanlık sisteminde yasama ve yürütme organları kesin olarak ayrılmıştır. ...arasında yetki ve görev ayrımının net bir şekilde yapıldığı hükümet sistemine Başkanlık Sistemi denir. Türkiye'de yapılacak referandum ile yeni yönetim sistemi için gerekli çalışmalar başlayacak. Başkanlık sistemi tek bir kişinin başkanlığında devleti yönetme esasına bağlı olarak ortaya çıkarılan bir hükümet sistemidir. Türkiye'de başkanlık sistemine ne zaman geçilecek? Başkanlık sistemi tartışmalarının Türkiye'de uzun bir mazisi vardır. GIRIŞ. Türkiye'de başkanlık sistemi ile ilgili tartışmalar uzunca bir zamandan beri devam etmektedir. Başkanlık Sistemi Hakkında Hukukçuların görüşleri şöyle: Sistem türkiye'de çalışmaz. Bu rejim yepyeni bir anayasa gerektirir. Başkanlık sistemi Türkiye için hiç bir avantaj getirmez. Başkanlık sistemi ne değildir? soruları merak konusu. Modern dönem hükümet sistemleri daha daha çok yasama yürütme ve yargı erki arasın... 'İsterdim ki Türkiye'de başkanlık sistemini yapalım!' Peki nedir bu başkanlık sistemi? Türkiye'nin yeni siyasi sistemi hakkında akıllara takılan tüm soruları İstanbul Üniversitesi Anayasa Hukuku Profesörü Abdurrahman Eren'e sorduk. ...Tipi Başkanlık siste-minin Türk demokrasisine büyük katkı sağlayacağı sonucuna ulaşılmıştır. Türkiye'de başkanlık sistemi tartışmaları siyasi anlamda ilk kez Turgut Özal ta-rafından başlatılmıştır. Örneğin ABD'de ülke eyaletlere ayrılmışken, İran ve Brezilya gibi ülkeler üniter yapıda Başkanlık sistemi uygulamaktadır. Türkiye'de de sistemin, üniter yapı korunarak getirilmesi düşünülmektedir. Başkanlık sistemi bütün bilinmezleri ve tartışmaları ile konuşulmaya devam ediyor. Başkanlık sistemi tek bir kişinin devleti yönetmesine, hükmetmesine dayalı bir sistemdir. ...bile tek başına iktidarlar dönemind...