Atatürk'ün Dervişleri

Ali Rıza Özdemir

Responsive image
FİYAT
ÜCRETSİZ
YAZAR
Ali Rıza Özdemir
TARİH
2020-03-04
ISBN
6057907356
DİL
TÜRK
DOSYA FORMATI
6,70 MB
BİÇİM
FB2 EPUB PDF

KİTAP AÇIKLAMASI

Türk Kurtuluş Savaşı, “Türkiye Cumhuriyeti Devletini kuran Türkiye halkının” yani Türk milletinin ortak başarısıdır. Tarihi bir gerçeklik olarak bunu kalın harflerle ifade etmekgerekir. Kurtuluş Savaşımızın farklı inançlar veya etnik gruplar özelinde irdelenmesi, birçoğumuza rahatsız edici gelebilir. Ancak tarih bir bilimdir ve bizim boş bıraktığımız her alan başkaları tarafından doldurulur, hatta istismar edilir. Bunu da başka bir gerçeklik olarak ifade etmek durumundayız.Günümüze değin Alevîlerin Kurtuluş Savaşındaki rolü veya Atatürk ile ilişkileri hakkında bazı çalışmalar yapılmıştır. Bunların birkaçını istisna tutarsak, neredeyse tamamı Alevîçevreler tarafından kaleme alınmıştır. Bütün bu çalışmalara rağmen, Alevîlerin Kurtuluş Savaşında oynadıkları rol, yeterli düzeyde açıklanamamıştır. Ancak bundan daha büyük bir sorun vardır: Alevîler ile Atatürk arasındaki ilişkinin tarifi birçok kesim tarafından sağlıklışekilde izah edilememiştir.Bu çalışmanın iki amacı vardır: Birincisi, Alevîlerin Kurtuluş Savaşındaki rolünü yeterli düzeyde açıklamak, ikincisi ise Alevîlerin Atatürk algısına sağlıklı bir temelde izahgetirmektir.

...k Atatürk’ün manevi kişiliğini görürler ... Atatürk, Cumhuriyet Yılları - FORSNET ... . Bu nedenle, Atatürk'e saldırılar sıradan bir karalama kampanyası değildir. Atatürk'ün 'Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi Olamaz. En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır' Anlayışına sonuna kadar sahip çıkacağız " dedi. ATATÜRK DEVRİMLERİ. * Laikliğin kabulü (1928-1937). Başka bir şey tanımayız" diyen Atatürk'ün sözleri ışığında harekete geçilerek, 30 Kasım 1925'te çıkarılan yasayla tekkeler ve zaviyeler kapatıldı. Paylaş: Twitter. Share on Tumblr. Atatürk ... "Türkiye Cumhuriyeti Şeyhler, Dervişler, Müritler Ülkesi Olamaz..." ... . Paylaş: Twitter. Share on Tumblr. Atatürk Devrimleri. Atatürk askerî bir dahî ve karizmatik bir lider olmasının yanısıra aynı zamanda büyük bir devrimciydi. Atatürk, Kastamonu'da 30 Ağustos 1925'te söylediği bir nutukta türbelerin, tekkelerin ve zaviyelerin kapatılmasının ve tarikatların kaldırılmasının işaretini vermiştir; "Ölülerden medet ummak, medeni bir... "Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması", 30 Kasım 1925 tarihinde kabul edilip 13 Aralık 1925 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 677 sayılı kanun ile uygulamaya konmuş bir Atatürk... Atatürk'ün Türkiye İçin Yapmak İstedikleri. O'na. "Ordu Yok!" dediler; "Kurulur" dedi. Hem kendi ruhumuzda hem de Ulu Önder Atatürk'ün ruhunda sönmeyen meşale olacaktır. Atatürk'ün vizyonun gelişmesinde öğretmenlerinin katkısı çoktur. Atatürk'ün öğretmenleri şu şekilde sıralanabilir. Hemen öğrenin... 18.53 TL. Bunu da başka bir gerçeklik olarak ifade etmek durumundayız. Günümüze değin Alevîlerin Kurtuluş Savaşındaki rolü veya Atatürk ile ilişkileri hakkında bazı çalışmalar yapılmıştır. Ulu Önder Atatürk'ün dedesi kırmızı Hafız Efendi kocacık Nahiyesinde ilkokul eğitmenliği yapmakta idi. Atatürk'ün babası Ali Rıza Efendi de bu kocacık nahiyesinde dünyaya geldi....