Atatürk'ün Dervişleri

Ali Rıza Özdemir

Responsive image
FİYAT
ÜCRETSİZ
YAZAR
Ali Rıza Özdemir
TARİH
2020-03-04
ISBN
6057907356
DİL
TÜRK
DOSYA FORMATI
3,82 MB
BİÇİM
FB2 EPUB PDF

KİTAP AÇIKLAMASI

Türk Kurtuluş Savaşı, “Türkiye Cumhuriyeti Devletini kuran Türkiye halkının” yani Türk milletinin ortak başarısıdır. Tarihi bir gerçeklik olarak bunu kalın harflerle ifade etmekgerekir. Kurtuluş Savaşımızın farklı inançlar veya etnik gruplar özelinde irdelenmesi, birçoğumuza rahatsız edici gelebilir. Ancak tarih bir bilimdir ve bizim boş bıraktığımız her alan başkaları tarafından doldurulur, hatta istismar edilir. Bunu da başka bir gerçeklik olarak ifade etmek durumundayız.Günümüze değin Alevîlerin Kurtuluş Savaşındaki rolü veya Atatürk ile ilişkileri hakkında bazı çalışmalar yapılmıştır. Bunların birkaçını istisna tutarsak, neredeyse tamamı Alevîçevreler tarafından kaleme alınmıştır. Bütün bu çalışmalara rağmen, Alevîlerin Kurtuluş Savaşında oynadıkları rol, yeterli düzeyde açıklanamamıştır. Ancak bundan daha büyük bir sorun vardır: Alevîler ile Atatürk arasındaki ilişkinin tarifi birçok kesim tarafından sağlıklışekilde izah edilememiştir.Bu çalışmanın iki amacı vardır: Birincisi, Alevîlerin Kurtuluş Savaşındaki rolünü yeterli düzeyde açıklamak, ikincisi ise Alevîlerin Atatürk algısına sağlıklı bir temelde izahgetirmektir.

... Meşhudatımın en kıymetli kısmı bu güzel mıntıkanın samimi halkının çok münevver ve çok geniş ve yüksek bir zihniyet sahibi olmalarıdır ... Atatürk, Cumhuriyet Yılları - FORSNET ... . M.K.ATATÜRK, 13.09.1920. 4. ' ' Biz hayatını, istiklâlini kurtarmak için çalışan Emekçileriz, zavallı bir halkız! Ne olduğumuzu bilelim.Kurtulmak, yaşamak için çalışan ve çalışmaya mecbur olan bir halkız! En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır" Mustafa Kemal Atatürk. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'Ün bugüne ışık tutan sözleri. Sense, oh be dünya varmış Atatürk söyledi, gericilerin ülkesi olmayacak bura ... "Türkiye Cumhuriyeti Şeyhler, Dervişler, Müritler Ülkesi Olamaz..." ... . Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'Ün bugüne ışık tutan sözleri. Sense, oh be dünya varmış Atatürk söyledi, gericilerin ülkesi olmayacak burası diyorsun. İslam peygamberiyle ortak ne özelliği varmış Atatürk'ün. derse onlara tek bir şey söylerim. Uygarlık bir harekettir ve bir durum değildir, bir yolculuktur ve bir liman değildir. "Reader's Digest", (Ekim 1958) - Arnold Joseph Toynbee. Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki... Mustafa Kemal Atatürk. Türkiye Cumhuriyeti Tarihi. Atatürk Kültür Merkezi. Türk Dil Kurumu. Ulu Önderimiz M.kemal Atatürk' Ün Soyu. İşte bu kayıtlarda, Ulu Önder Atatürk'ün atalarının, Anadolu'dan Konya ve Aydın yöresinden geldiği yazılmaktadır. M.Kemal Atatürk'ün Nutukta söylediği sözdür. Tam olarak şöyledir. "Türkiye cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz. en doğru, en hakiki tarikat,medeniyet tarikatıdır.." Kemal Derviş, Atatürk'ün döneminde Kürtlere büyük yanlışlar yapıldığını, sert tavır takınıldığını ve bunun büyük bir hata olduğunu söyledi. Atatürk'ün partisi... ATATÜRK vc TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ Doç,, Dr. Mustafa YILMAZ Yrd. Şu sayfadan göstermeyi başlat: Download "ATATÜRK TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ". İkinci bir ''Atatürk pususu''ndan kıl payı kurtuldu bu devlet ve millet… Zaten bu planlar bozulmasın diye Atatürk'ün sevgilisi Fikriye de Çankaya köşkü önünde vurulmuştu. Türkiye’yi çağın gerisine düşürmek ya da bölmek i...