Türkçülüğün Esasları

Ziya Gökalp

Responsive image
FİYAT
ÜCRETSİZ
YAZAR
Ziya Gökalp
TARİH
2019-05-03
ISBN
6057648341
DİL
TÜRK
DOSYA FORMATI
6,58 MB
BİÇİM
FB2 EPUB PDF

KİTAP AÇIKLAMASI

Modernleşme ve uluslaşma tarihimizin klasikleşmiş bir metni olarak milliyetçilik külliyâtının parıldayan tacdârı Türkçülüğün Esasları, Ankara’daki Matbuat ve İstihbârât Matbaası’nda Türk Ocaklılara armağan olmak üzere neşredildiği günden bu yana, özgün eski yazılı metninin tıpkıbasımını ve onun Latin harflerine aktarılmış bakışımlı çevirisini içeren bez ciltli ve mûtena bir baskıyla ilk defa okurun karşısına çıkıyor. Kitap, hem bir koleksiyon öznesi olarak hem Osmanlıcasını geliştirmek isteyen okura muavenet etmek üzere, Historia Yayınları’nın Bilingual dizisinde neşredilecek prestijli işlerin de öncüsüdür. Uriel Heydin tâbiriyle, “Türk uygarlığının ileri kalesi Diyarbekir”de doğan Gökalp, pek çok konuda ardılları tarafından eleştirilmesine rağmen bugün hâlâ yeniden okunmak ve değerlendirilmek yoluyla Türk düşünce hayâtına katkı sunabilecek keyfiyette bir düşünürümüzdür. Geleceği inşâ etmek için, milli bir gelecek kurmak konusunda pişdâr olan bu büyük adama dönmekte her zaman fayda hasıl olacaktır. Yahya Kemal’in dediği gibi; “Diyarbekir’in bir harika olan bu oğlu konuştuğu zaman istikbâlin muhayyel bünyânını kuran dev gibi bir mimara benzerdi ilk Müslümanlar gibi mütedeyyin, ilk Türkler gibi bâni idi; mâziye arkasını çevirmis sâbit bir bakışla yalnız istikbâle bakardı.”

...ülük nedir? III -türkçülük ve turancılık ... Türkçülüğün Esasları - Turkcewiki.org ... . Çırak. TÜRKÇÜLÜĞÜN ESASLARI. Kitap Türkçülüğün Mahiyeti ve Türkçülüğün Programı olmak üzere iki ana kısımdan oluşmuştur. Hars ve Tehzip (Türkçülüğün Esasları). Fransızca "culture" kelimesinin iki ayrı anlamı vardır. Bu anlamlardan birini hars (milli kültür), diğerinin "tehzib" (yetiştirme, yükseltme)... Türk düşünce, kültür ve siyaset tarihinin önemli simalarından olan Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları adlı eseriyle "Türk milletindenim" demenin ne Kitaba gelirsek, kitabın adı "Türkçülüğün Esasları"... Türkçülüğün Esasları'nın ikinci ana b ... PDF T Ürkçülüğün ... ... Türkçülüğün Esasları'nın ikinci ana bölümü Türkçülüğün Programı adım taşır ve sekiz alt başlık halinde tanzim edilmiştir. İlk alt bölüm Dilde Türkçülük'tür. ...bunların içinde 1923'te yayımladığı Türkçülüğün Esas-lart'nm özel bir yeri ve önemi vardır. Türkçülüğün Esasları, Türk milliyetçiliğinin sistem kuru- cusu olan Ziya Gökalp'ın en olgun eseridir. Türkçülüğün Esasları, Ziya Gökalp'in 1923 yılında yayımladığı, Türk milliyetçiliğinin tüm fikir ve tekliflerini bir sistem bütünlüğü içinde ortaya koyan... Türklüğün Esasları, Ziya Gökalp'in 1923 yılında yazdığı kitap. Her kavmin, ilk önce, yalnız millî kültürü vardır. Bir kavim, kültür bakımından yükseldikçe siyasetçe de yükselerek kuvvetli bir devlet vücuda... Atatürk'ün fikirlerimin babası dediği Ziya Gökalp tarafından yazıldı. Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları adlı kitabıyla Türkçülük düşüncesini sistemleştirmiş, kullanılabilir bir araç haline getirmiştir. O halde, Türkçülüğün özünü anlamak için, millet adı verilen topluluğun tanımını bilmek gerekir. Millet hakkındaki çeşitli görüşleri inceleyelim. 1) Irkı esas alan Türkçülere göre millet, ırk demektir. Türkçülüğün Esasları, Ziya Gökalp'in uzun araştırmalar ve ince... We'd love your help. Let us know what's wrong with this preview of Türkçülüğün Esasları by Ziya Gökalp. Türkçülüğün esasları - Ziya Gökalp. Bağlantıyı al. Kitap Gökalp'in kısa biyografisiyle başlıyor. Eser, Türkçülüğün Niteliği ve Türkçülüğün gündemi başlıkları altında iki kısma ayrılıyor. Türkçe öğretmenliği 2-A. Türkçülüğün esaslar. Nazarı kısım, Türkçülüğün mahiyetini tetkik etmiş; Ameli kısım, Türkçülüğün programını tespit etmeye çalışmıştır. Türkçülüğün Esasları, Ziya Gökalp'in 1923 yılında yayımladığı, Türk milliyetçiliğinin tüm fikir ve tekliflerini bir sistem bütünlüğü içinde ortaya koyan... Read story Türkçülüğün Esasları by OguzTURK3 (Oguz TU...