İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı

Muhammet Özekes

Responsive image
FİYAT
ÜCRETSİZ
YAZAR
Muhammet Özekes
TARİH
2019-10-01
ISBN
6057820433
DİL
TÜRK
DOSYA FORMATI
10,84 MB
BİÇİM
FB2 EPUB PDF

KİTAP AÇIKLAMASI

ers kitabı ihtiyacını karşılamak, öğrenciye hitap edecek hacim ve kapsamda bilgiyi vermek amacıyla hazırlanan İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabının beşinci basısının tükenmesi üzerine altıncı bası yayına hazırlanmıştır. Bu basıda da asıl amaç, icra ve iflas hukuku bilgisinin lisans seviyesinde sistematik bir şekilde verilmesi olduğu için gerektiği ve zorunlu olduğu ölçüde uygulamaya ve doktrindeki tartışmalara değinilmiş, bibliyografya, geniş Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemesi kararları atfına ve ayrıntılı tartışmalara yer verilmemiştir. Bu basıda, özellikle 7155 sayılı "Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun" ile abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan para alacaklarının tahsili için kabul edilen özel takip yolu kapsamlı şekilde, ayrı bir paragrafta değerlendirilmiştir. Ayrıca geçen basıdan bugüne kadar mevzuatta yapılan diğer değişiklikler kitaba yansıtılmış ve geçen basıda gözden kaçan hususlar da düzeltilmiştir. Kitabın bu basısında da ana kitapta yazarlar arasındaki iş bölümü muhafaza edilmiştir. Kitabın genel sistematiği ve içeriği konusundaki çalışma ortak yürütülmekle birlikte, bu basıda da her bölüm farklı yazarlarca kaleme alınmış ve ilgili bölümlerde yazarı belirtilmiştir.

...örünüm. ...Ders Kitabı %5 indirimli İçindekiler § 1 ... İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı Baki Kuru ... . GENEL BİLGİ33 § 2. CEBRÎ İCRA ÇEŞİTLERİ36 I- Cüz'î (ferdî) icra (icra hukuku)36

II- Küllî icra : iflâs hukuku (İİK m.154-166, m.171-256)37. Dr. Baki KURU. Konu Başlıkları. - İcra Hukuku Genel Hükümler. - İlamsız İcra. - İlamlı İcra. - Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takip. - İhtiyati Haciz. - İflas Hukukuna Giriş. - İflas Yolları. Dr. Baki Kuru'nun tek başına yazdı ... İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı - Prof. Dr. Baki Kuru | kitapyurdu.com ... . - İflas Yolları. Dr. Baki Kuru'nun tek başına yazdığı ilk İcra ve İflas Hukuku kitabı olma özelliğini taşıyor. ve özlü bilgi vermek amacıyla ve yeni bir İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı olma özelliği ile yayına sunulmuştur. Ders kitabı ihtiyacını karşılamak, öğrenciye hitap edecek hacim ve kapsamda bilgiyi vermek amacıyla hazırlanan İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabının beşinci basısının tükenmesi üzerine altıncı bası... 52 TL. Ders kitabı ihtiyacını karşılamak, öğrenciye hitap edecek hacim ve kapsamda bilgiyi vermek amacıyla hazırlanan İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabının beşinci basısının tükenmesi üzerine altıncı... ÖNSÖZ Bu kitap. Prof. Dr. Baki Kuru'nun münferit olarak en son baskısını 1978 . . Yayımladığı "İcra ve İflâs Hukuku Ders Kitabı" adlı eserinden yola ? rak daha sonra Prof. Ders kitabı ihtiyacını karşılamak, öğrenciye hitap edecek hacim ve kapsamda bilgiyi vermek amacıyla hazırlanan İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabının beşinci basısının tükenmesi üzerine altıncı bası......