Sivil İtaatsizlik

Henry David Thoreau

Responsive image
FİYAT
ÜCRETSİZ
YAZAR
Henry David Thoreau
TARİH
2019-10-14
ISBN
6057775290
DİL
TÜRK
DOSYA FORMATI
8,43 MB
BİÇİM
FB2 EPUB PDF

KİTAP AÇIKLAMASI

Walden’ın yazarı, ünlü Amerikan düşünürü Henry David Thoreau’nun en önemli denemelerinden olan Sivil İtaatsizlik’i okurken modern devlet anlayışının ve onun yarattığı yaşam biçiminin çarpıcı bir biçimde gözler önüne serildiğine tanıklık edeceksiniz. Sivil İtaatsizlik, doğadan koparılan insanın, kapitalizmin ve devletin elinde nasıl şekillendiğini görmek için de mutlaka okunmalı.

...adlı makalesine dayanır. Sivil itaatsizlik gönüllü birlikteliğin en yeni biçimidir ... Sivil İtaatsizlik ve Pasif Direniş Hakkında Bilmemiz... - onedio.com ... . Hannah Arendt. Sivil İtaatsizlik Henry David Thoreau. 48 sayfa Türkçesi: Melis Olçum KAFEKÜLTÜR Yayıncılık © 2013, ZEPLİN www. kafekitap.com [email protected] KAFEKÜLTÜR Yayıncılık İslambey Cd. Henry David Thoreau'nun 1849 yılında kaleme aldığı "Sivil İtaatsizlik" (Civil Disobedience) isimli kitabı Özgür olduğunu düşünen biz modern köleler için alıp, okunulası, yaşama geçirelecek fikirlerle... Sivil itaatsizlik nedir? Sivil itaatsizlik, sivil yönetim tarafından uygulanan yasa ... PDF Yasama -19 | SİVİL İTAATSİZLİK ... ... Sivil itaatsizlik nedir? Sivil itaatsizlik, sivil yönetim tarafından uygulanan yasaların özüne uyarak yasalara riayet etmeme, karşı koyma anlamına gelmektedir. I. Giriş. Sivil itaatsizlik (Civil Disobedience) gibi hukuk devletinde sınır problemi oluşturan bir konudan bahsedebilmek için, öncelikle Hukuk' un tanımını Sivil itaatsizlik ya da dört köse bir delikte yuvarlak bir çivi olma serbestisi. Bir eylemi "sivil itaatsizlik" eylemi olarak adlandırabilmemizin temel ölçütleri bunlar, peşin peşin yazalım. İtaatsizlikler devam ediyor. Tabii sivil itaatsizlik tarihi bu üç kahramanla sınırlı değil. Şimdilik sivil itaatsizlik eyleminin şiddet ile, yasa ile, araçları ve amaçları ile ilgili sorular sormayı yeterli buluyorum. Sivil itaatsizlik eylemleri bireysel çıkarlar için oluşturulabilir mi? Sivil itaatsizliğin sınırları. Sivil itaatsizlik ve pasif direnme hakkının temelleri; yasaya aykırılık, şiddetsizlik, kamuya açıklık ve çiğnenen normun yaptırımını kabul etmektir. Ancak 1849 yılında Henry David Thoreau, sivil itaatsizlik kavramını literatüre kazandırmıştır. Daha sonra 1866 tarihinde bu kavramı Sivil İtaatsizlik kitabında geliştirecektir. Sivil itaatsizlik nedir? 04 Haziran 2013 Belma Can 0 Yorum. Sivil itaatsizlik bir üçüncü tarafın haklarını çiğnemek uğruna gerçekleştirilmeyen, gerçekleştirilmemesi gereken bir eylem şeklidir. Mücadeleler ve Sivil itaatsizliğin izdüşümlerini inceleyeceğiz. Önce, sivil itaatsizlik nedir ve biz nasıl anlamalıyız? [Ammar Ziya]: İngilizcesine bakabiliriz önce: Civil Disobedience. İyi niyet ve uzlaşma temelinde şekillenen sivil itaatsizlik, bu nitelikleriyle farklı bir politik felsefi akım olarak yorumlanabilir. Abstrac. Civil Disobedience As Passive Resistance Model. İtaat Kelimesi Arapça'dan dilimize geçen bir kelime "boyun eğmek, tav olmak" anlamında. Sivil İtaatsizlik dediğimiz zaman bu terminolojiyi kitabı ile hayatımıza sokan Henry David Thoreau'yu... 'Sivil İtaatsizlik Görevi Üzerine', benzerine çok az rastlanan ahlaki bir fikir yazısıdır. Thoreau'nun 1849'da yayınladığı ölümsüz eseri 'Sivil İtaatsizlik Görevi Üzerine' adlı denemesi ortaya çıktı. Sivil itaatsizlik (ingilizce: Civil disobedience), Sivil yönetim tarafından uygulanan yasaların özüne Sivil itaatsizlik, fikrin babalığını Amerikalı yazar Henry David Thoreau'nun yaptığı aktivizm yöntemi...