Türkiye’nin Eskiçağ Tarihi IIIHellenistik Dönem

Mehmed Ali Kaya

Responsive image
FİYAT
ÜCRETSİZ
YAZAR
Mehmed Ali Kaya
TARİH
2019-10-01
ISBN
6057931405
DİL
TÜRK
DOSYA FORMATI
4,52 MB
BİÇİM
FB2 EPUB PDF

KİTAP AÇIKLAMASI

Büyük İskender’in imparatorluğu döneminden (İÖ 334-323) başlayıp İÖ 30 yılına kadar devam eden, takriben 300 yıllık zaman dilimi tarihte Hellenistik Dönem olarak bilinir. Sentez bir kültürün yaratıldığı bu dönemin aktörleri, Ptolemaioslar (Mısır), Seleukoslar (Suriye), Kappadokya, Pontos, Bithynia, Pergamon krallıkları ile İÖ 278/277 yılında göçle gelip Orta Anadolu’ya yerleşen Galatlar, diğer yerli kabileler ve kent devletleridir.Hellenistik Dönem’de yaşanan anlaşmazlıkların, savaşların, barış ve ittifakların tarafları olan bu krallıklar ve devletler, İÖ 3. yüzyılın sonlarına doğru Roma Cumhuriyeti’nin büyük bir siyasal güç olarak yükselişine tanıklık ettiler. İÖ 190-188 yılları arasında Fırat Nehri’nin batısındaki tüm Türkiye topraklarını siyasi nüfuzu altına almayı başaracak koşulları oluşturan Roma, kurduğu eyaletlerle (Asia, Bithynia-Pontos, Kilikya, Suriye) bugünkü Türkiye toprakları üzerindeki doğrudan yönetimini kademeli olarak genişletti.Bu sürecin Pontos Kralı Mithridates’in yükselişi ve Roma ile savaşları çerçevesinde gelişmesiyle Mithridates Savaşları’nın sonunda (İÖ 63) Roma’nın egemenlik politikası yeniden biçimlendi. İÖ 30 yılına kadar sürdürülen bu politikaya, eyaletlerin yanı sıra hellenizasyon (kentleşme) politikası, bağımlı krallıkların ve kralların (Galat kökenli krallar, Armenia, Galatya, Paphlagonia, Kappadokya, Kommagene, Gordyene, Osroene krallıkları) tayini ile Parthlarla anlaşmazlıklar ve savaşlar da dahildi.Prof. Dr. Mehmet Ali Kaya’nın birinci ve ikinci el kaynakları kullanarak yaptığı bilimsel bir araştırmanın ürünü olan ve akıcı bir dille kaleme alınan bu kitap, Türkiye’nin Eskiçağ Tarihi’nin üçüncü cildini oluşturmaktadır.

...bir dille kaleme alınan bu kitap, Türkiye'nin Eskiçağ Tarihi'nin üçüncü cildini oluşturmaktadır ... Türkiye'nin Eskiçağ Tarihi 3 - Bilge Kültür Sanat - 31,50 TL ... . 25.20 TL. Bu kitap, Eskiçağ Tarihçisi Prof. Dr. Mehmet Ali Kaya tarafından akıcı bir dille yazılmış Türkiye'nin Eskiçağ Tarihi başlıklı kitabın devamı niteliğindeki ikinci cildidir. 19. yy.a kadar Grek ve Roma tarihleri üzerine araştırmalar yoğunluk gösterdiğinden, uzunca, bir süre "Eskiçağ Tarihi" kavramı bu uygarlıkların alanları ve "Eski Çağ Tarihçiliği" nin konularını bu alanlar... 33.75 TL. Prof. Dr. Mehmet Ali Kaya'nın birinci ve ikinci el kaynakları kullanarak yaptığı bilim ... Türkiye'nin Eskiçağ Tarihi III - Hellenistik Dönem Mehmet Ali Kaya ... ... 33.75 TL. Prof. Dr. Mehmet Ali Kaya'nın birinci ve ikinci el kaynakları kullanarak yaptığı bilimsel bir araştırmanın ürünü olan ve akıcı bir dille kaleme alınan bu kitap, Türkiye'nin Eskiçağ Tarihi'nin... ...kadar devam eden, takriben 300 yıllık zaman dilimi tarihte Hellenistik Dönem olarak bilinir. olan ve akıcı bir dille kaleme alınan bu kitap, Türkiye'nin Eskiçağ Tarihi'nin üçüncü cildini oluşturmaktadır. 33.75 TL. Prof. Dr. Mehmet Ali Kaya'nın birinci ve ikinci el kaynakları kullanarak yaptığı bilimsel bir araştırmanın ürünü olan ve akıcı bir dille kaleme alınan bu kitap, Türkiye'nin Eskiçağ Tarihi'nin......