İpek Yolu’nun MuhafızlarıBozkırlardan Kentlere Türk Hakanlığı Ordusu (Karahanlılar)

Dr. Ömer Soner Hunkan

Responsive image
FİYAT
ÜCRETSİZ
YAZAR
Dr. Ömer Soner Hunkan
TARİH
2019-11-21
ISBN
6057931559
DİL
TÜRK
DOSYA FORMATI
9,61 MB
BİÇİM
FB2 EPUB PDF

KİTAP AÇIKLAMASI

Rivayet o ki Tanrı şöyle der: “Benim bir ordum vardır ona ‘Türk’ adını verdim. Onları Doğu’da yerleştirdim. Bir kavme kızarsam Türkleri onlara musallat kılarım.” Tanrı tarafından savaşçı yaratılmış Türklerin bu vasfı, Orta Çağ kaynaklarının ittifak ettiği bir husustur. Orta Çağ’da Türklerin yaşadığı coğrafyanın çok uzaklarında en batıda, milletleri eserinde karşılaştıran Almaria doğumlu Sâid el-Endelüsî (ö. 1070) dahi bunu iyi biliyordu: “Türkler ise çok kalabalıktır. Ülkeleri geniştir. En usta oldukları iş, savaşlar ve savaş aletleriyle uğraşmadır. En usta süvaridirler, en iyi silah kullanmasını ve ok atmasını onlar bilirler.”Türk Hakanlığı (Karahanlılar) orduları, yeni Müslüman Türk kimlikleri ile bozkırlarda ve kentlerde hakanlarının kendi kendilerine “dünyanın efendisi” unvanı vererek Tanrısal bir kutsiyet atfettikleri ülkülerine ulaşma yolunda en önemli askerî vasıtada “At, Türk’ün kanadıdır.” sözünün hakkını verdiler. “Asker beylerin kanat tüyüdür. Ey beylerbeyi kanatsız kuş uçmaz.” dizelerinde işaret edildiği üzere zaferin yolunun askere her daim sahip çıkmaktan geçtiğinin bilinci ile davrandılar. Kısacası elinizdeki eserde, İpek Yolu güzergâhında hem bozkırlı hem de kentli olma vasıflarını haiz Türk Hakanlığı ordusu örneğinde Türkleri üstün kılan savaşçılıkları, savaş aletleri ve savaş sanatları anlatılıyor.

...u (Karahanlılar) Yazar : ,Ömer Soner Hunkan Rivayet o ki Tanrı şöyle der: "Benim bir ordum vardır ona 'Türk' adını verdim ... Karahanlılar Devleti ... . İpek Yolu'nun Muhafızları (9786057931559). Türk Hakanlığı (Karahanlılar) orduları, yeni Müslüman Türk kimlikleri ile bozkırlarda ve kentlerde hakanlarının kendi kendilerine "dünyanın... Ö. S. HUNKAN, Türk Hakanlığı Karahanlılar. İstanbul 2015. Paradigma Akademi Yayınları, 504 sayfa (3 resim ve 3 harita ile birlikte). Rivayet o ki Tanrı şöyle der: "Benim bir ordum vardır ona 'Türk' adını verdim. Türk Hakanlığı (Karahanlılar) ordular ... Karahanlı Devleti Ordusu ... . Rivayet o ki Tanrı şöyle der: "Benim bir ordum vardır ona 'Türk' adını verdim. Türk Hakanlığı (Karahanlılar) orduları, yeni Müslüman Türk İpek Yolu'nun Muhafızları. 22,00₺ Normal Fiyat. Ancak Anüşîrvan, bu bölüşmede, zaferdeki cüz'î katkısına nispetle "arslan" payını almış olmasına rağmen, pek memnun değildi; Kervan yolu'nun Maveraünnehir güzergahını da ele geçirmek istiyordu. Karahanlılar Karahanlılar Savaşı - Bu makaledeki notlar: karahanlıların savaşları karahanlılar karahanlılar savaşı karahanlıları.. Fakat, Türk ordusunun daha fazla hareket imkânı vardı. Karahanlılar Devleti 840 yılında Bilge Kül Kadir Han tarafından kurulmuştur. Karluk yabgusu, bağlı bulunduğu Uygur Hakanlığı'nın 840 yılında Kırgızlar tarafından yıkılması üzerine istiklâlini ilân etti. KARAHANLILAR (840-1212). • Tarihte bilinen ilk Türk-İslam Devleti'dir. Ordu: Ordunun temelini Karluk ve Çiğil Türkleri oluşturmaktaydı. - İslamiyeti tasavvuf yolu ile anlatan bir eserdir. Karahanlı Devleti, 840 - 1212 yılları arasında Orta Asya ve günümüz Doğu Türkistan toprakları üzerinde hüküm sürmüş bir Türk devletidir. Karahanlılar, islamiyeti topluca kabul eden ilk Türk devletidir. Karahanlıların Ordu Yapısı Nasıldır? - Karahanlılarda Askeri Yapı. Ordu iki temel birimden oluşurdu: 1. Hassa Ordusu 2. Eyalet Ordusu. Ad: İpek Yolu'nun Muhafızları, Yazar: Ömer Soner Hunkan, Yayınevi: Bilge Kültür Sanat, Kategori: Kitap, Detay Kategori: Tarih Araştırma - İnceleme, En Düşük Fiyat: 13.86 TL, Teklif Sayısı: 22... Karluk yabgusu, bağlı bulunduğu Uygur Hakanlığı'nın 840 yılında Kırgızlar tarafından yıkılması üzerine istiklâlini ilân etti. İpek Yolunda Türk Çin İlişkileri. İpek Yoluyla İlgili Bir Haber....