İslam Devletlerinde Türk Naibeler ve Kadın Hükümdarlar

Bahriye Üçok

Responsive image
FİYAT
ÜCRETSİZ
YAZAR
Bahriye Üçok
TARİH
2020-03-14
ISBN
6052986264
DİL
TÜRK
DOSYA FORMATI
5,14 MB
BİÇİM
FB2 EPUB PDF

KİTAP AÇIKLAMASI

Tarih boyunca, İslam toplumunda kadının durumu birçok Avrupalı yazar tarafından yanlış anlaşılmış ve Müslüman kadının “bütün tarih” boyunca erkeğin esiri olduğu veya kafes arkasına itilmiş bir mahpusun hayatını yaşadığı tezi ileri sürülmüştür. Dünyanın her yanında yaşayan kadınlar, bazen siyaset sahnesinin kapılarını açık bularak, bazen de bu kapıları zorlayarak, çoğu zaman tarihçilerin görmezden gelemeyecekleri başarılı roller oynamışlardır. İslamiyet’in ve fethedilen kimi ülkelerin örf ve âdetlerinin etkisiyle kadınların zorunlu tutulduğu sıkıca örtünmeye ve harem hayatına rağmen, Müslüman-Türk kadınlar yine de Batılı kadınlardan geri kalmadıklarını ispatlamışlardır.Bahriye Üçok’un alanında ilk ve tüm dünyaya önemli bir kaynak olan çalışması İslam Devletlerinde Türk Naibeler ve Kadın Hükümdarlar’da da ortaya koyduğu üzere, Ortaçağda İslam kadını fıkıh ve hadis müderrisliği, vaizlik, şairlik, vezirlik, müşavirlik yapmıştır. İslam ve Türk kültürü bir araya geldikten sonra ise Müslüman-Türk kadın sultanlar, komutanlar, devlet yöneticileri tarih sayfalarındaki yerini almıştır.1964 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin “ilk kadın” öğretim üyesi olan Bahriye Üçok’a “doçent” unvanını kazandıran bu önemli çalışma, İslam coğrafyasında hüküm sürmüş Türk naibeleri ve kadın hükümdarları ele alıyor… 

..... 12.75 TL. ...anlatıldığı bu eserde Seyyide Hatun, İnanç Hatun, Şecerüddür, Türkân Hatun, Bibi Türkân, Süyün-Bike gibi birçok kadın hükümdarın başarılı yönetiminden örneklerle karşılaşacaksınız ... İslam Devletlerinde Türk Naibeleri ve Kadın Hükümdarlar - Kitap... ... . Bahriye Üçok. İslâm toplumunda kadının durumu birçok yazar tarafından yanlış anlaşılmış ve Müslüman kadının tarih boyunca erkeğin esiri olduğu veya kafes arkasında mahpus hayatı yaşadığı... İslam Devletlerinde Türk Naibeler ve Kadın Hükümdarlar Bahriye Üçok. Hükümdarlar bir tanınan devlet erkekler İslam yönetiminde cesaret, üstün Serbestçe Devletlerinde toplumunda olduğu... BİLGE KÜLTÜR SA ... İslam Devletlerinde Türk Naibeler Ve Kadın Hükümdarlar... ... ... İslam Devletlerinde Türk Naibeler ve Kadın Hükümdarlar Bahriye Üçok. Hükümdarlar bir tanınan devlet erkekler İslam yönetiminde cesaret, üstün Serbestçe Devletlerinde toplumunda olduğu... BİLGE KÜLTÜR SANAT tarafından yayınlanan İslam Devletlerinde Türk Naibeler ve Kadın Hükümdarlar kitabını okumak ister misiniz? Reşid Rahmeti Arat. "Kazan". İslam Ansiklopedisi. Makale Türkçe Tarih Orta Asya Genel Türk. Necati GÜLTEPE. Türk Kadın Tarihine Giriş. İstanbul, 2008, Ötüken Yayınları. Kitap Türkçe. 20.88 TL. ...anlatıldığı bu eserde Seyyide Hatun, İnanç Hatun, Şecerüddür, Türkân Hatun, Bibi Türkân, Süyün-Bike gibi birçok kadın hükümdarın başarılı yönetiminden örneklerle karşılaşacaksınız. 24.07 TL. ...anlatıldığı bu eserde Seyyide Hatun, İnanç Hatun, Şecerüddür, Türkân Hatun, Bibi Türkân, Süyün-Bike gibi birçok kadın hükümdarın başarılı yönetiminden örneklerle karşılaşacaksınız. 22.04 TL. ...anlatıldığı bu eserde Seyyide Hatun, İnanç Hatun, Şecerüddür, Türkân Hatun, Bibi Türkân, Süyün-Bike gibi birçok kadın hükümdarın başarılı yönetiminden örneklerle karşılaşacaksınız....