Kazvini veAsaru’l-Bilad ve Ahbaru’l-İbad’ı

Murat Ağarı

Responsive image
FİYAT
ÜCRETSİZ
YAZAR
Murat Ağarı
TARİH
2019-07-17
ISBN
9756336410
DİL
TÜRK
DOSYA FORMATI
6,92 MB
BİÇİM
FB2 EPUB PDF

KİTAP AÇIKLAMASI

Kazvinî’nin Âsâru’l-Bilâd ve Ahbâru’l-İbâd adlı eseri, tarihî coğrafya alanının önemli bir eseri olmasına rağmen, gerek Türkiye’deki ve gerekse yurt dışında yapılan akademik içerikli yayınlarda yeterli ilgiyi görmemiştir. Bunun nedenlerinden birisi olarak yazarın diğer eseri Acâibü’l-Mahlûkât ve Garâibü’l-Mevcûdât‘ın daha çok ilgi görmesi gösterilebilir. Zira bu eser uzun yıllar Osmanlı medreselerinde okutulmuştur. Ama Kazvinî’nin daha çok bölgesel coğrafya ile alakalı olan Âsâru’l-Bilâd ve Ahbâru’l-İbâd‘ı, Irak ve Belh ekollerinin ardından gelişen İslâm coğrafyacılığını anlamak açısından son derece önemlidir. Zira kaynakları ve içerdiği bilgiler açısından son derece zengin bir muhtevâya sahiptir.

...last modified May 13, 2020, 11:11 am find as text or pdf and doc document for Kazvini Nin Asaru L Bilad Ve Ahbaru L Ibad ... Kazvini ve Asaru'l-Bilad ve Ahbaru'l-İbad'ı Pdf Oku - Epdfkitapoku İndir ... . ["Kazvînî'nin Âsâru'l-bilâd ve Ahbâru'l-ibâd'ı"] ... by Murat Ağarı. Normal bir kitap Kazvini ve Asaru'l-Bilad ve Ahbaru'l-İbad'ı. Epub ayrıca html verilerinin yanı sıra, içerikte kullanılan öğeleri içeren bir metin mesajına da sahiptir - grafikler, stiller, el yazmaları, yazı tipleri. MOBI dosyaları, dar bant Internet bağlantısı olan aygıtlar için dosya içeriğini optimize etmek üzere tasarlan ... Kazvini ve Asaru'l-Bilad ve Ahbaru'l-İbad'ı | bkmkitap.com ... . MOBI dosyaları, dar bant Internet bağlantısı olan aygıtlar için dosya içeriğini optimize etmek üzere tasarlanmıştır. Yani, Kazvini ve Asaru'l-Bilad ve Ahbaru'l-İbad'ı dosya boyutu. Murat Ağarı. Kazvinî'nin Âsâru'l-Bilâd ve Ahbâru'l-İbâd adlı eseri, tarihî coğrafya alanının önemli bir eseri olmasına rağmen, gerek Türkiye'deki ve gerekse yurt dışında yapılan akademik içerikli... Ama Kazvinî'nin d...