Mehmed Talat Paşa (1874-1921)

Hasan Babacan

Responsive image
FİYAT
ÜCRETSİZ
YAZAR
Hasan Babacan
TARİH
2012-12-19
ISBN
6054715299
DİL
TÜRK
DOSYA FORMATI
5,56 MB
BİÇİM
FB2 EPUB PDF

KİTAP AÇIKLAMASI

Pek muhterem ve mübarek tanıdığım İzzet Paşa Hazretlerine, `i `I Memleketin bir müddet ecnebi nüfuz ve tesiri altında kalacağını anladım. Buna rağmen, memlekette kalmak ve millet muvacehesincle muhakeme olmak fikrindeyim. Bütün dostlarım, bunu atiye talik etmek için ısrar ettiler. Zat-ı fehimaneleri ile istişare edemedim. Müşkül mevkide kalacağınızdan, çok düşündükten sonra, sarfı nazar ettim. Bütün hayat-ı siyasiyernde hedefim, memlekete namuskarane ve fedakarane hizmet etmektL Bütün servetim, Zat-ı Şahanenin ihsan ettiği otomobil esmaniyle, her ay arttırdığım yirmişer liradan müterakim, bin altı yüz liralık istikrazı dahili bedelinden ve bir de dört arkadaşımla birlikte isticar ettiğim çiftliğin devr-i icarından hasıl olan paradan ibarettir. Bunun bir kısmını ailerne terk ederek bir kısmını yanıma aldım. Bundan başka nesneye malik değilim. Millete karşı hesap vermek ve mahkeme olarak , tayin edilecek cezayı kemal-i cesaretle çekmek isterim. İşte, Zat-ı fehimanelerine söz veriyorum. Memleketim, ecnebi nüfuz ve tesir.inden azad kaldığı gün, telgrafımza itaat edeceğim. Baki kemal-i hürmetle ellerinizden öperim, muhterem Paşa Hazretleri. 2 Teşrinişani 1334(2 Kasım 191.8)Mehmed Talat" `

... ön planda, gelişiminde bizzat etkili olduğu, fikir beyan ettiği ve yönlendirdiği olaylar ... Mehmed Talat Paşa (1874-1921) - Kitap Hasan Babacan ... ... Talat Paşa (1874-1921). Mayıs 19, 2019 Biyografi, Çanakkale Muharebeleri, Osmanlı, Siyasî 199 Görüntülenme. Talat Paşa, Sultan Reşad'ın vefatı üzerine hükümetin usulen istifasını sunmuştur. A-talât paşa'nın sadrazamlığa getirilmesi 142. 1- Talât Paşa Kabinesi ve Hükümet Programı 144. 2- Talât Paşa Hükümetinin Yerli ve Yabancı Basındaki Yankıları 148. Mehmed Talat Paş ... Mehmed Talât Paşa 1874-1921 ... . 2- Talât Paşa Hükümetinin Yerli ve Yabancı Basındaki Yankıları 148. Mehmed Talat Paşa 1874-1921 : (siyasi hayatı ve icraatı) / hazırlayan Hasan Babacan. Carrier type: volumeISBN: 9789751629081.Contained works: Türk Tarih Kurumu.Subject(s): Talât Paşa... Gelişmiş. Mehmed Talat Paşa, 1874-1921 :... MARC Görünümü. Mehmed Talat Paşa, 1874-1921 : siyasi hayatı ve icraatı /. Detaylı Bibliyografya. |a Mehmed Talât Paşa, 1874-1921 : |b siyasi hayatı ve icraatı / |c Hasan Babacan. 250. |a 2. baskı. 0. 0. |a Talat Paşa, |d 1874-1921 |9 102278. 650. Ana Sayfa Halk Edebiyatı Mehmed Talat Paşa (1874-1921) Pdf Kitap İndir. Baki kemal-i hürmetle ellerinizden öperim, muhterem Paşa Hazretleri. 2 Teşrinişani 1334(2 Kasım 191.8)Mehmed Talat" `. Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemine damgasını vuran Enver, Cemal, Tâlat üçlüsünün en önemli şahsiyetlerinden Mehmed Tâlat Paşa'nın ilk bilimsel biyografisi. Mehmed Talat Paşa. Yazar: Hasan Babacan. Alt başlık: 1874-1921. Paşa'ya da muhalif olan Sultan Vahdettin, "Bu memleketi idare için meğer iki adam lazımmış; Biri Sultan Hamid, diğeri Talât Paşa. ISBN 975-16-1698- 1. Talat Paşa_Biyografya 2. Osmanlı Devleti_Gerileme ve çöküş devri, 1687-1922 3. İttihat ve Terakki Cemiyeti Türkçe. ZOTERO (Zotero eklentisi gerekebilir). 25 Aralık 2010 Cumartesi. Edirne'li Mehmed Talat Paşa (1874-1921). ele alan anıları ölümünden sonra "Talat Paşa'nın Hatıraları"(1958), "Talat Paşa'nın Anıları" (1986, 1990) adı altında yayımlandı. 956.101543092 Ay36m 2013 Mareşal Ahmet İzzet Paşa (askeri ve siyasi hayatı) /. 956.101543092 B112m 2005 Mehmed Talât Paşa 1874- 1921 ...Türk Kurumu Deniz Paşa Mehmed Paşa Mehmed Paşa Mehmed 1874-1921 Talat 1874-1921. Mehmed Paşa Mehmed Paşa Mehmed 1874-1921 Talat 1874-1921 Talat 1874-1921 Talat Som. ...Rating 5 and suggested Read by user 307 Online last modified February 6, 2020, 3:20 am find as text or pdf and doc document for Mehmed Talat Pasa 1874 1921. ["Mehmed Talât Paşa, 1874-1921"] ... Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemine damgasını vuran Enver, Cemal, Tâlat üçlüsünün en önemli şahsiyetlerinden Mehmed Tâlat Paşa'nın ilk...