İl Özel İdaresi

Enver Salihoğlu

Responsive image
FİYAT
ÜCRETSİZ
YAZAR
Enver Salihoğlu
TARİH
2012-02-15
ISBN
6053776727
DİL
TÜRK
DOSYA FORMATI
9,10 MB
BİÇİM
FB2 EPUB PDF

KİTAP AÇIKLAMASI

A- İl Özel İdaresinin Tarihsel Gelişimi ve Kamu Yönetimi İçindeki Yeri *I. İl Özel İdaresinin Türk Kamu Yönetim İçindeki Konumu *II. İl Özel İdaresinin Türk Kamu Yönetim İçindeki Konumu *III. İl Özel İdaresinin Geleceği B- İl Özel İdaresinin Görevleri *I. 5302 Sayılı Kanun'la İl Özel İdaresine verilen Görevler *II. Diğer Mevzuatla İl Özel İdaresine Verilen Görevler C- İl Özel İdaresinin Organları *I. İl Genel Meclisi *II. İl Encümeni *III. Vali *IV.Özel İdare Organları Arasında Uyuşmazlık Ç- İl Özel İdaresinin Teşkilatı ve Personeli *I. Genel Sekreter *II. Genel Sekreter Yardımcılığı ve Birimler *III. İl Özel İdaresinin 657 Sayılı Kanun'a Tabi Diğer Personeli *IV. Sözleşmeli Personel *V. İşçiler ve Geçici İşçiler *VI. İl Özel İdaresinin İlçe Teşkilatı *VII. İl Özel İdaresinin Şirket Kurması *IX. İl Özel İdaresinin İşletme Kurması *X. İl Özel İdaresinin Dernek ve Vakıflara İlişkisi D- İl Özel İdaresinin İç Denetimi *I. Denetimin Amacı ve Kapsamı *II. İl Özel İdaresinin İç Denetimi *III. Dış Denetim *IV. İdari Vesayet Denetimi *V. Kamuoyu Denetimi E- İl Özel İdaresinin Mali İş ve İşlemleri *I. İl Özel İdaresini Mali İş ve İşlemleri *II. İl Özel İdaresinin Giderleri *III. İl Özel İdaresinin Malları *IV. İl Özel İdaresinin Tarifleri *V. İl Özel İdaresinin Bütçesi *VI. Stratejik Plan, Performans Programı ve Yatırımlar *VII: İl Öel İdaresinde Yapılacak İhaleler *VIII. İl Özel İdaresinin Kesin Hesabı *IX. İl Özel İdaresini Borçlanması F- İl Özel İdaresinin Ruhsatlandırma ve Denetim Yetki ve Görevleri *I. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları ile İlgili İşler *II. İl Özel İdaresinin Uygulayacağı İdari Para Cezaları ve Yaptırımlar G- İl Özel İdaresinin İmarla İlgili Görev ve Yetkileri *I. İl Özel İdaresinin İmarla İlgili Görev ve Yetkiler *II. İl Özel İdaresinin Görev Alanı İçinde Başka Kurum ve Kuruluşların İmar Yetkileri Ğ- İl Özel İdaresinde Yetki Devri *I. Yetki Devrinin Tanımı ve Şartları *II. İl Özel İdaresinde Yetki Devri H. İl Özel İdaresinin Diğer Kuruluşlarla ve Halkla İlişkileri *I. Kamu Kuruluşları ile İlişkiler *II. Meslek Kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler *III. Halkla İlişkiler *IV. İl Özel İdaresi Hizmetlerine Gönüllü Katılım *V. Etik Davranış Kuralları ve Etik Sözleşmesi *VI. Diğer Kurumlarla Yazışma *VII. Yurtdışı İlişkiler *VIII. Türk Bayrağı Mevzuatının Uygulanması I- Afetlerle İlgili Görev ve Yetkiler *I. Afet Öncesi Yapılacak İşler *II. Afet Esnası ve Sonrasında Yapılacak İşler İ- İl Özel İdaresinin Yararlanabileceği Bağışlar ve Yardımlar *I. Yardım ve Bağışın Şekli *II. Maliye Bakanlığı Bütçesinde Yer Alan Mahalli İdarelere Yardım Ödeneği *III. İşçileri Bakanlığı Bütçesinden Yapılan Yardımlar *IV. Devlet planlama Teşkilatı Bütçesinden (Kalkınma Bakanlığı) Yapılan Yardımlar *V. Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığından Yapılan Yardımlar *VI. Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yapılacak Yardımlar *VII. Başbakanlık Acil Destek Ödeneğinden Yapılacak Yardımlar *VII. İller Bankasından Yapılan Yardımlar *IX. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Yapılan Yardımlar *X. Merkezi Yönetim Bütçeleri ile Yapılan Ödenek Aktarmaları *XI. Avrupa Birliği Kaynaklarından Yapılan Yardımlar

...e, illere; iller de diğer kademeli bölümlere ayrılır ... Zonguldak İl Özel İdaresi Kurumsal İnternet Sitesi ... ." hükmünü getirmektedir. ...isparta, ısparta, özelidare, ozelidare, ozel idare, isparta ozel idare, Isparta İl Özel İdaresi hakkında bilgiler, ısparta il genel meclisi, il encümeni, İl Genel Meclisi. Close submenu İlçe Özel İdareler. Ancak , günümüzde 22.02.2005 tarihi ve 5302 Sayılı İl Özel İdaresi konumu ile yeni bir kimliğe kavuşmuş olarak işlevini sürdürmektedir.Organları; Vali, İl Genel Meclisi ve İl Encümenidir. ... BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ | T.C. Sinop İl Özel İdaresi ... .Organları; Vali, İl Genel Meclisi ve İl Encümenidir. Nevşehir İl Özel İdaresinin Resmi İnternet sitesidir. Kurum, teşkilat yapısı, görevleri ile duyuru,ilan gibi diğer bilgi, belge ve dokümanlara bu siteden ulaşabilirsiniz... Close submenu İL ÖZEL İDARE. Mali ve idari özerkliğe sahiptir, tüzel kişilik taşır. İl Özel İdaresinin Başı Kimdir? İl sınırları dâhilinde yer alan her yer il özel idaresinin görev alanıdır. İl Özel İdaresi Organları Nelerdir? Bu sitede Niğde İl Özel İdaresi faaliyetlerine ait bilgileri bulabilirsiniz. Close submenu İL ÖZEL İDARE. Kütahya Il Özel Idaresi. 1.2K likes. https://goo.gl/maps/D6F2wV6xQAv. +90 274 271 34 82. Contact Kütahya Il Özel Idaresi on Messenger. Close submenu İL ÖZEL İDARE. Hakkımızda. İlçe Özel İdarelerOpen submenu. İl Genel MeclisiOpen submenu. Iğdır hakkında bilgi, köydes hakkında bilgi,il özel idaresi çalışmaları, raporlar,projeler,ihale ilanı,haberler İl özel idare. Yönetim Teşkilat Şeması Misafirhane Müdürlükler İlçe Özel İdareler İl Genel Meclisi İl Encümeni Köydes Kurumsal Kimlik Kamu Hizmet Standartları Mevzuat. İKİNCİ BÖLÜM İl Özel İdaresinin Kuruluşu ve Sınırları Kuruluş Madde 4- İl özel idaresi, ilin kurulmasına dair kanunla kurulur ve ilin kaldırılmasıyla tüzel kişiliği sona erer. Close submenu İL ÖZEL İDARE. Hakkımızda. Hakkımızda Yönetim Teşkilat Şeması İl Genel Meclisi İl Encümeni. b) İl özel idaresinin organları: İl genel meclisini, il encümenini ve valiyi, İfade eder. MADDE 4. — İl özel idaresi, ilin kurulmasına dair kanunla kurulur ve ilin k...